ქცევის კორექცია
რა ვიცით ძაღლის სხეულის ნაწილზე - ენაზე
ძაღ­ლის კუნ­თო­ვა­ნი ენა მი­სი ორ­გა­ნიზ­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია და გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ისე­თი ფუნ­ქცი­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, რო­გო­რიც არის სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­სუფ­თა­ვე­ბა
08.12.2014
რა მნიშვნელობა აქვს ძაღლისთვის წვრთნას?
ძაღ­ლებს მოს­წონთ და­წე­სე­ბუ­ლი რე­ჟი­მით ცხოვ­რე­ბა: დღის გარ­კვე­ულ დროს ჭა­მა და სე­ირ­ნო­ბა, თუმ­ცა ასე­ვე საკ­მა­ოდ კარ­გად ეგუ­ე­ბი­ან გა­რე­მო პი­რო­ბე­ბის ცვლი­ლე­ბებ­საც
05.12.2014
როგორ იქცევა ძაღლი მგზავრობის დროს? ...
თუ ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა შე­იც­ვლე­ბა და ხში­რად ვივ­ლით სა­მოგ­ზა­უ­როდ, შე­იც­ვლე­ბა ჩვე­ნი უახ­ლო­ე­სი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბაც
03.12.2014
ძაღლი ვეტერინართან ვიზიტის დროს
ბევრ ძაღლს არ უყ­ვარს ვე­ტე­რი­ნარ­თან ვი­ზი­ტი _ რო­გორც კი მიხ­ვდე­ბი­ან, სად არი­ან, ცდი­ლო­ბენ მო­კურ­ცხლონ, ან უბ­რა­ლოდ დას­ხდე­ბი­ან და ად­გი­ლი­დან არ იძ­ვრი­ან
03.12.2014
როცა ჩვენი ძაღლი დაბერდება...
ასა­კი, რო­მელ­შიც ძაღ­ლე­ბი ბებ­რე­ბად ით­ვლე­ბი­ან, გა­ნი­საზღ­ვრე­ბა მა­თი სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბით, რაც, თა­ვის მხრივ, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სხე­უ­ლის ზო­მას­თან
03.12.2014
მიტოვებული ძაღლის სტრესი და ფსიქიკა
რა ემართება ძაღლს, როცა მას პატრონი ტოვებს?
02.12.2014
როდესაც ძაღლს რაიმე სტკივა...
პატ­რო­ნი თით­ქმის ინ­სტინ­ქტუ­რად ხვდე­ბა, რო­დის არის ავად მი­სი ძაღ­ლი, მა­ში­ნაც კი, რო­დე­საც სა­თა­ნა­დო სიმ­პტო­მე­ბი, მა­გა­ლი­თად გუ­ლის­რე­ვა, აშ­კა­რად არ აღე­ნიშ­ნე­ბა
02.12.2014
როგორ იქცევიან ძაღლები უცნობებთან
ძაღ­ლი მახ­ვი­ლი სმე­ნის წყა­ლო­ბით, უც­ნო­ბის მო­ახ­ლო­ე­ბას, ხში­რად თქვენ­ზე გა­ცი­ლე­ბით ად­რე იგებს
29.11.2014
რას გამოხატავს ძაღლი კუდის ქნევით...
ძაღ­ლე­ბი თა­ვი­ანთ გან­წყო­ბას ყუ­რე­ბის მოძ­რა­ო­ბას­თან ერ­თად, კუ­დის ქნე­ვი­თაც გა­მო­ხა­ტა­ვენ. თუ რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბა
25.11.2014
როგორ ხვდებიან ძაღლები სტუმრებს...
თქვენ­თან მო­სუ­ლი სტუმ­რე­ბის მი­მართ ძაღ­ლის რე­აქ­ცია ნა­წი­ლობ­რივ და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, იც­ნობს თუ არა მათ, ნა­წი­ლობ­რივ კი ძაღ­ლის ჯიშ­ზე,
22.11.2014
როგორ გვესალმებიან ძაღლები...
ძაღ­ლე­ბი ძალ­იან ემო­ცი­უ­რად ხვდე­ბი­ან თქვე­ნი ან ოჯა­ხის რო­მე­ლი­მე წევ­რის შინ დაბ­რუ­ნე­ბას.
20.11.2014
ძაღლების ხმო­ვა­ნი სიგ­ნა­ლე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბა
ძაღ­ლე­ბი ვო­კა­ლი­ზა­ცი­ით, ანუ ხმო­ვა­ნი სიგ­ნა­ლე­ბის გა­მო­ცე­მით, აგე­ბი­ნე­ბენ ერ­თმა­ნეთს სა­კუ­თარ გან­წყო­ბა­სა და სურ­ვი­ლებს
15.11.2014
ყველა ძაღლს უყვარს თამაში....
ძაღ­ლე­ბი ცნო­ბი­ლი ცელ­ქი და მო­უს­ვე­ნა­რი არ­სე­ბე­ბი არი­ან. მათ თა­მა­ში სი­ბე­რე­შიც კი არ ბეზ­რდე­ბათ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ძვე­ლე­ბუ­რად ენერ­გი­უ­ლე­ბი აღარ არი­ან.
14.11.2014
ძაღლებს უყვართ ხტუნვა...
ზოგიერთი ტიპის ძაღლი ბუნებით უფრო ათლეტურია, რასაც მათი აღნაგობაც მოწმობს.
13.11.2014
ძაღლის ემოციების შესახებ...
ძაღლები ბუნებით ხალისიანი კომპანიონები არიან. ყოველთვის უხარიათ სასეირნოდ წასვლა ან თამაში პატრონებთან ერთად,
12.11.2014
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?