ქცევის კორექცია
ნერვიული ლეკვის ძალზე განსხვავებული ენა..
ნერ­ვი­უ­ლი ლეკ­ვის სხე­უ­ლის ენა ძალ­ზე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი­ა. ჩვე­უ­ლებ­რივ გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი ლეკ­ვის გა­ნერ­ვი­უ­ლე­ბა ბევრ რა­მეს შე­უძ­ლი­ა
15.02.2015
ლეკ­ვე­ბის თა­მა­ში - ყველაზე საყვარელი სანახაობა
ზრდას­თან ერ­თად ლეკ­ვებს ქცე­ვაც ეც­ვლე­ბათ. ისი­ნი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სი­ცელ­ქი­თა და უდი­დე­სი ენერ­გი­ით
13.02.2015
როგორ შევუწყოთ ლეკვებს ხელი ზრდის დროს
რო­დე­საც ლეკ­ვე­ბი ცო­ტათი წა­მო­იზ­რდე­ბი­ან, აქეთ­-ი­ქით და­ცუნ­ცუ­ლე­ბენ, გა­რე­მოს სწავ­ლო­ბენ და უფ­რო ხში­რად ურ­თი­ერ­თო­ბენ
12.02.2015
როგორი სათამაშოები სჭირდება ლეკვს
ლეკ­ვი იშ­ვი­ა­თად გა­მო­ტო­ვებს თა­მა­შის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, ისიც მხო­ლოდ მა­შინ, თუ ავად არის. ან­ცო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა იმ­დე­ნად გა­ი­ტა­ცოს
10.02.2015
ხედავს თუ არა ძაღლი სიზმარს?
ვისაც სახლში ოთხფეხა ბინადარი ჰყავს, ალბათ უნახავს ძილის დროს ძაღლი ზოგჯერ როგორ
31.12.2014
ძალ-ღონის შემოწმება, ანუ როგორ თამაშობენ ლეკვები
ლეკ­ვე­ბი რე­გუ­ლა­რუ­ლად ამოწ­მე­ბენ თა­ვი­ანთ ღო­ნი­ე­რე­ბას თა­მა­შით, რო­მე­ლიც ბა­გი­რის გა­და­წე­ვას ჰგავს
21.12.2014
გავეცნოთ ძაღლისთვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლ ქცე­ვა­ს - კუდის დევნას
ლეკ­ვის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ქცე­ვა­ა კუ­დის დევ­ნა, რო­მე­ლიც დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ქრე­ბა.
19.12.2014
ტესტი: როგორი მახსოვრობა აქვს თქვენს ძაღლს?
კანადელი პროფესორი სტენლი კორენი ძაღლის მფლობელებს ურჩევს, გააკეთონ ტესტი, რათა გაიგონ, რამდენად კარგი მახსოვრობა აქვთ
17.12.2014
როგორ იქცევა ძაღლი, როდესაც თავს გვაწონებს...
ძაღ­ლე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მათ მი­მართ, ვის­თა­ნაც ახ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვთ _ სხვა ძაღ­ლთან თუ ადა­მი­ან­თან _ სრუ­ლი­ად უნი­კა­ლუ­რი­ა
15.12.2014
თქვენი ძაღლი და მისი მეგობარი ძაღლები...
რო­გორც ადა­მი­ა­ნე­ბის, ისე ძაღ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც, ლო­გი­კუ­რად ვე­რაფ­რით აიხ­სნე­ბა, ვის ვინ შე­იძ­ლე­ბა მო­ე­წო­ნოს. ძაღ­ლე­ბი, რო­გორც კი სა­ერ­თო ენას გა­მო­ნა­ხა­ვენ
13.12.2014
რამდენ ხანში ეჩვევა ძაღლი ახალ პატრონს
აშშ-ში, სტატისტიკურად, დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თავშესაფრიდან აყვანილი ძაღლების 10%-ს უკან აბრუნებენ. მიზეზი კი
10.12.2014
რა ვიცით ძაღლის სხეულის ნაწილზე - ენაზე
ძაღ­ლის კუნ­თო­ვა­ნი ენა მი­სი ორ­გა­ნიზ­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია და გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ისე­თი ფუნ­ქცი­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, რო­გო­რიც არის სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­სუფ­თა­ვე­ბა
08.12.2014
რა მნიშვნელობა აქვს ძაღლისთვის წვრთნას?
ძაღ­ლებს მოს­წონთ და­წე­სე­ბუ­ლი რე­ჟი­მით ცხოვ­რე­ბა: დღის გარ­კვე­ულ დროს ჭა­მა და სე­ირ­ნო­ბა, თუმ­ცა ასე­ვე საკ­მა­ოდ კარ­გად ეგუ­ე­ბი­ან გა­რე­მო პი­რო­ბე­ბის ცვლი­ლე­ბებ­საც
05.12.2014
როგორ იქცევა ძაღლი მგზავრობის დროს? ...
თუ ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა შე­იც­ვლე­ბა და ხში­რად ვივ­ლით სა­მოგ­ზა­უ­როდ, შე­იც­ვლე­ბა ჩვე­ნი უახ­ლო­ე­სი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბაც
03.12.2014
ძაღლი ვეტერინართან ვიზიტის დროს
ბევრ ძაღლს არ უყ­ვარს ვე­ტე­რი­ნარ­თან ვი­ზი­ტი _ რო­გორც კი მიხ­ვდე­ბი­ან, სად არი­ან, ცდი­ლო­ბენ მო­კურ­ცხლონ, ან უბ­რა­ლოდ დას­ხდე­ბი­ან და ად­გი­ლი­დან არ იძ­ვრი­ან
03.12.2014
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?