ქცევის კორექცია
როდესაც ძაღლი ხვდება ძაღლს
პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რი­სას ძაღ­ლე­ბი ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ შე­იძ­ლე­ბა გა­ნეწყ­ონ კარ­გად ან ცუ­დად
08.05.2015
ძაღ­ლის სუ­ნი
ძაღლს სახ­ლშიც და გა­რე­თაც ნიშ­ნის და­ტო­ვე­ბა შე­უძ­ლია რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დით, რო­მელ­თა­გან ზო­გი­ერ­თი გან­სა­კუთ­რე­ბით თვალ­ში ­სა­ცე­მი­ა
01.05.2015
უჩ­ვე­უ­ლო ძაღ­ლე­ბი
ძაღ­ლის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, ნაც­ნო­ბი ჯი­შე­ბის გარ­და, არ­სე­ბობს საკ­მა­ოდ ბევ­რი უჩ­ვე­უ­ლო ჯი­შიც, რომ­ლე­ბიც გან­სა­კუთ­რე­ბულ გა­რე­მო­სა და შე­სას­რუ­ლე­ბელ ამო­ცა­ნებს შე­ე­გუვნ­ენ
28.04.2015
მწყემსი ძაღლები ნახირში
ძაღ­ლი ყო­ველ­თვის საბ­ლით გე­ჭი­როთ იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა სა­ქონ­ლის ჯოგს გა­და­ე­ყა­როს
23.04.2015
სუნით მონიშვნა, ანუ ძაღლების მიერ სამყაროს ყნოსვით აღქმა
ადა­მი­ა­ნე­ბი სამ­ყა­როს უპი­რა­ტე­სად მხედ­ვე­ლო­ბი­სა და სმე­ნის გრძნო­ბა­თა ორ­გა­ნო­ე­ბით აღიქ­ვა­მენ
01.04.2015
როცა ძაღლები ერთმანეთს ემტერებიან
თა­ნა­მოძ­მე­ებ­თან ძაღ­ლის ყვე­ლა შეხ­ვედ­რა მე­გობ­რუ­ლად რო­დი მთავ­რდე­ბა
29.03.2015
ძაღლები, რომლებსაც საზღ­ვრებ­ზე ნარ­კო­ტი­კე­ბის კონ­ტრა­ბან­დას­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად წვრთნიან
ძაღ­ლე­ბის ყნოს­ვის უნა­რი ადა­მი­ანს სხვა­დას­ხვა სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ეხ­მა­რე­ბა
28.03.2015
ძაღლების და სხვა ცხოველების უც­ნა­უ­რი მე­გობ­რო­ბა
ძაღ­ლე­ბი, რო­გორც სო­ცი­ა­ლუ­რი არ­სე­ბე­ბი, ზოგ­ჯერ სა­ოც­რად ეჩ­ვე­ვი­ან სახ­ლში მათ­თან ერ­თად მცხოვ­რებ სხვა ცხო­ვე­ლებს (მათ შო­რის ძაღ­ლებ­საც)
27.03.2015
როგორ ეგუება ძაღლი სხვა ცხოველებს
სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დრო­დად­რო ვრცელ­დე­ბა ისე­თი ამ­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ეხე­ბა ძაღ­ლის შემ­გუ­ე­ბელ ბუ­ნე­ბა­სა და მის მე­გობ­რულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას სხვა ცხო­ვე­ლე­ბის მი­მართ
18.03.2015
რა უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ძაღლი სოფლის გარემოშია
სოფ­ლის გა­რე­მოს შე­უჩ­ვე­ველ ძაღლს შე­იძ­ლე­ბა და­ე­მუქ­როს საფ­რთხე
12.03.2015
დაკარგული ძაღლები - ანუ, როგორ გავუფრთხილდეთ ჩვენს ბინადრებს
ყო­ველ­წლი­უ­რად საკ­მა­ოდ ბევ­რი ძაღ­ლი გარ­ბის პატ­რო­ნის­გან და იკარ­გე­ბა
11.03.2015
რით გან­სხვავ­დე­ბი­ან ძაღ­ლე­ბი?!
ყვე­ლა თა­ნა­მედ­რო­ვე ში­ნა­უ­რი ძაღ­ლი, მი­უ­ხე­და­ვად ფორ­მა­თა და შე­ფე­რი­ლო­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბი­სა, რუ­ხი მგლის­გან გან­ვი­თარ­და
10.03.2015
ძაღლებს შორის აგრესია
რო­დე­საც ძაღ­ლე­ბი პირ­ვე­ლად ხვდე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს, ყო­ველ­თვის არ­სე­ბობს და­პი­რის­პი­რე­ბის საფ­რთხე, თუმ­ცა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ასე არ ხდე­ბა
10.03.2015
ყნოს­ვით მიგ­ნე­ბა - ძაღლის არაჩვეულებრივი უნარი
ძაღ­ლე­ბი, ძი­რი­თა­დად, ყნოს­ვით აღიქ­ვა­მენ გა­რე­მომ­ცველ სამ­ყა­როს
09.03.2015
მო­და­რა­ჯე ძაღ­ლე­ბი
ად­ვი­ლი მი­სახ­ვედ­რი­ა, რა­ტომ აფა­სე­ბენ ძაღ­ლებს, რო­გორც კარ­-მი­და­მოს მო­და­რა­ჯე­ებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ღა­მით
03.05.2015
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?