ტერიერი
სილ­კი-­ტე­რი­ე­რი
კოხ­ტა სილ­კი-ტე­რი­ე­რის გა­მოყ­ვა­ნის მი­ზა­ნი ხა­ლი­სი­ა­ნი და მომ­ხიბ­ლა­ვი კომ­პა­ნი­ო­ნი ფი­ნი­ის შექ­მნა იყო
25.08.2015
ტე­რი­ე­რე­ბი
ყვე­ლა პა­ტა­რა ძაღ­ლი რო­დი არის ალერ­სი­ა­ნი ფი­ნი­ა. ტე­რი­ე­რე­ბი, მა­გა­ლი­თად, ძალ­ზე ენერ­გი­უ­ლი ჯგუ­ფი­ა, რო­მელ­თა წი­ნაპ­რე­ბი მუ­შა ძაღ­ლე­ბი იყ­ვნენ
07.05.2015
ამერიკული სტაფორდშირული ტერიერი
ამე­რი­კულ სტა­ფორ­დში­რულ ტე­რი­ერ­თან შებ­რძო­ლე­ბას ცო­ტა ვინ­მე თუ გა­ბე­დავს
06.02.2015
სტაფორდშირული ბულტერიერი
სან­დო, მრა­ვალ­მხრივ გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლი სტა­ფორ­დში­რუ­ლი ბულ­ტე­რი­ე­რი გო­ნი­ე­რი და მო­ა­ლერ­სე ცხო­ვე­ლი­ა
23.01.2015
იორკშირული ტერიერი
თავ­და­პირ­ვე­ლად იორ­კში­რუ­ლი ტე­რი­ე­რე­ბი ვირ­თაგ­ვე­ბის და­სა­ჭე­რად ჰყავ­დათ, რა­საც ეს ძაღ­ლე­ბი თავს მშვე­ნივ­რად არ­თმევ­დნენ
30.05.2014
შოტლანდიური ტერიერი
ჩას­კვნი­ლი, აქ­ტი­უ­რი, პა­ტა­რა შოტ­ლან­დი­უ­რი ტე­რი­ე­რი იმ­დე­ნად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ჯი­ში­ა, რომ თა­ვი­სი მშობ­ლი­უ­რი შოტ­ლან­დი­ის არა­ო­ფი­ცი­ა­ლურ სიმ­ბო­ლო­დაც კი იქ­ცა
22.05.2014
ჯეკ რა­სელ ტე­რი­ე­რი
ეს ძაღ­ლი უყ­ვართ მა­მა­ცი და შე­უ­პო­ვა­რი ხა­სი­ა­თის გა­მო, შე­უძ­ლია შე­ერ­კი­ნოს ყველა­ნა­ირ გა­მოწ­ვე­ვას. იგი ბრწყინ­ვა­ლე მო­და­რა­ჯე ძაღ­ლი­ა
22.05.2014
ავსტრალიური ტერიერი
ამ ძაღლს მღრღნე­ლე­ბი­სა და გვე­ლე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბა შე­უძ­ლი­ა, მაგ­რამ დღეს ამ საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის იშ­ვი­ა­თად იყე­ნე­ბენ. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ავ­სტრა­ლი­უ­რი ტე­რი­ე­რი კვლა­ვაც ინარ­ჩუ­ნებს მუ­შა ძაღ­ლის სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბებს
22.05.2014
ბორდერ ტერიერი
შრო­მის­მოყ­ვა­რე ბორ­დერ ტე­რი­ე­რი, ადა­მი­ა­ნის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი თა­ნა­შემ­წე­ა. მას მოს­წონს ოჯა­ხის წევ­რად ყოფ­ნა და და­უ­ფა­რა­ვად გა­მო­ხა­ტავს თა­ვის სიყ­ვა­რულს
22.05.2014
ირლანდიური ტერიერი
ბუ­ნე­ბით მებ­რძო­ლი ირ­ლან­დი­უ­რი ტე­რი­ე­რის მოვ­ლა ყვე­ლას არ შე­უძ­ლი­ა, თუმ­ცა მი­სი სი­მა­მა­ცე და ერ­თგუ­ლე­ბა სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი­ა
20.05.2014
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?