საქართველოში არსებული კანონები ცხოველთა სამყაროს შესახებ
საქართველოში არსებული კანონები ცხოველთა სამყაროს შესახებ
საქართველოში ცხოველთა სამყაროს შესახებ შემდეგი კანონები არსებობს:

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი 259.
ცხოველისადმი სასტიკით მოპყრობა.


1. ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია.
აგრეთვე ცხოველის წვალება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი
ა) ჯგუფურად.
ბ) არაერთგზის.
გ) მცირეწლოვნის თანდასწრებით.
– ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ

ქ. თბილისში ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების
( ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესი

anna paraskevopulo
ეს კანონი მარტო უნდა ვიკითხოთ თუ ასრულებთ რამეს
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?