კონკურსანტები
ჩიპო
132
ჩარლი
77
ჩაკი
232
ტეო
90
ბუჩო
43
ბრიუ
135
მილო
56
ბუბუ
310
მიმი
86
ტომასი
214
მოლი
60
სნუპი
120
კონკურსში
გამარჯვებულები
მიმი
4379
ლილუ
6868