როცა ძაღლი თხრის
როცა ძაღლი თხრის
ნი­ა­და­გის თხრის­კენ ძლი­ე­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბა აქვს სხვა­დას­ხვა ჯი­შის ბევრ ძაღლს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ტე­რი­ე­რებს. მი­წას ყვე­ლა­ზე ხა­ლი­სი­ა­ნად და სა­ო­ცა­რი სის­წრა­ფით თხრი­ან ლეკ­ვე­ბი, მეტ­წი­ლად, ნა­დი­რო­ბის დროს.

თხრის ად­გი­ლე­ბი
ძაღ­ლე­ბი თხრი­ან რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზით, ზოგ­ჯერ უბ­რა­ლოდ იმი­ტომ, რომ უნ­დათ ერთ საქ­მეს თა­ვი და­ა­ნე­ბონ და ახა­ლი და­იწყ­ონ. ამას ეწო­დე­ბა `ჩა­ნაც­ვლე­ბი­თი ქმე­დე­ბა~. ლეკ­ვებს გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვართ ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა, თუმ­ცა ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას ნი­ა­და­გიც უნ­და აძ­ლევ­დეს. ისი­ნი თი­ხი­ან ან კირ­ქვი­ან მა­გარ ნი­ა­დაგ­ში თხრას ქვი­ში­ან მი­წას ამ­ჯო­ბი­ნე­ბენ. ყა­მირ მი­წას ურ­ჩევ­ნი­ათ გა­ზო­ნი ახალ­დარ­გუ­ლი ყვა­ვი­ლე­ბით (რაც მე­ბა­ღეს სა­სო­წარ­კვე­თი­ლე­ბა­ში აგ­დებს).

თხრა ეზო­ში

ძაღ­ლე­ბი ხში­რად მოწყ­ე­ნი­ლო­ბის
გა­მო თხრი­ან. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით ეხე­ბა ეზო­ში გარ­კვე­უ­ლი დრო­ით მი­ტო­ვე­ბულ ლეკ­ვებს. ისი­ნი შე­იძ­ლე­ბა სუნ­მაც მი­ი­ზი­დოს –
იქ­ნე­ბა ეს ნაკ­ვეთ­ზე მოყ­რი­ლი ნა­კე­ლი თუ დაფ­ქუ­ლი ძვლის სა­სუ­ქი. ერ­თა­დერ­თი, რაც ამ შემ­თხვე­ვა­ში შე­გიძ­ლი­ათ _ ამ ად­გი­ლის შემოღობვაა, რა­თა ძაღ­ლმა არ ამოთხ­ა­როს და შე­ჭა­მოს დარ­გუ­ლი ბოლ­ქვე­ბი; ეს მის­თვის მომ­წამ­ლა­ვი­ა.

და­საწყ­ი­სი
ეს ბორ­დერ კო­ლი წი­ნა თა­თე­ბით სწრა­ფად თხრის ორ­მოს რბილ ქვი­შა­ში. ეს მი­სი საყ­ვა­რე­ლი არე­ა, რად­გან სა­მუ­შა­ოდ ად­ვი­ლი­ა. თხრის და­საწყ­ის­ში ძაღ­ლი მი­წას ბრჭყა­ლე­ბით აფ­ხვი­ე­რებს.

თხრის სტრა­ტე­გია
ძაღ­ლი თხრის დროს სხე­უ­ლის ენის სა­შუ­ა­ლე­ბით გა­მო­ხა­ტავს აღელ­ვე­ბას, რად­გან რა­ღა­ცას და­ე­ძებს. თუ ორი ძაღ­ლი გყავთ, შე­იძ­ლე­ბა ერ­თსა და იმა­ვე ად­გი­ლას და­იწყ­ონ თხრა, მაგ­რამ ორი­ვეს და­მო­უ­კი­დებ­ლად მუ­შა­ო­ბა უფ­რო ურ­ჩევ­ნი­ა,­ ვიდ­რე ერ­თობ­ლი­ვად. ძაღლს შე­უძ­ლია არა მხო­ლოდ ნი­ა­და­გის ამოთხ­რა, არა­მედ გვი­რა­ბის გაყ­ვა­ნაც თოვ­ლში, რა­თა და­იბ­რუ­ნოს მას­ში ჩაფ­ლუ­ლი სა­თა­მა­შო ან მო­ძებ­ნოს ფრინ­ვე­ლე­ბის­თვის გა­დაყ­რი­ლი საჭ­მე­ლი.

მა­გა­ლით­ზე სწავ­ლა
ზო­გი­ერთ ძაღლს მოს­წონს პატ­რო­ნის მი­ბაძ­ვა. თუ მის გვერ­დით სე­ირ­ნობს სა­ბელ­შებ­მუ­ლი, რო­გორც წე­სი, თხრას არ იწყ­ებს. ძაღ­ლებს ზო­გა­დად მოს­წონთ პლაჟ­ზე ფხვი­ე­რი და რბი­ლი ქვი­შის თხრა, სა­დაც შე­უძ­ლი­ათ და­მარ­ხუ­ლი ნი­ჟა­რე­ბის პოვ­ნა. ისი­ნი მათ უბ­რა­ლოდ ყნო­სა­ვენ, მო­ლუს­კებს კი იშ­ვი­ა­თად ჭა­მენ.

კუ­დით სა­უ­ბა­რი

აწე­უ­ლი კუ­დი მოწ­მობ­ს, რომ ძაღ­ლი დაკ­ვირ­ვე­ბი­თა და აღელ­ვე­ბით თხრის. ამის­თვის ნაკ­ლე­ბად იყე­ნებს უკა­ნა ფე­ხებს, სა­მა­გი­ე­როდ სა­ი­მე­დოდ ეყ­რდნო­ბა მათ.

თხრის მი­ზე­ზე­ბი

ძაღ­ლე­ბი თხრი­ან წი­ნა ფე­ხე­ბით – თა­ვი­დან ოდ­ნავ იხ­რე­ბი­ან, მი­წას ფხაჭ­ნი­ან და ენერ­გი­უ­ლად ყრი­ან უკან. თხრის დროს ძაღ­ლმა შე­იძ­ლე­ბა ორ­მოს გარ­შე­მო ­ი­მოძ­რა­ოს და ყვე­ლა მხრი­დან გა­ა­ფარ­თო­ოს. მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში დრო­დად­რო გაცხ­ა­რე­ბულ თხრა­ზე გა­და­დის და გა­ფა­ცი­ცე­ბით ჩაჰ­ყუ­რებს ორ­მოს იმ იმე­დით, რომ იპო­ვის იმას, რა­საც და­ე­ძებს. თუ სო­რო­დან მღრღნე­ლი ამოძ­ვრა და გა­იქ­ცა, უმალ თავს ანე­ბებს თხრას და გა­მო­ე­დევ­ნე­ბა.
ამას გარ­და, ძაღ­ლე­ბი მი­წას თხრი­ან ნივ­თე­ბის შე­სა­ნა­ხა­დაც. ყვე­ლა­ზე ხში­რად მარ­ხა­ვენ ძვლებს, ზოგ­ჯერ სა­თა­მა­შო­ებ­საც. ეს ჰგავს გა­რე­უ­ლი ძაღ­ლე­ბის ქცე­ვას, რომ­ლე­ბიც საკ­ვებს ფლავ­დნენ მი­წა­ში იმ იმე­დით, რომ მას ვერ მი­აგ­ნებ­დნენ ლე­ში­ჭა­მი­ე­ბი, მა­გა­ლი­თად აფ­თა­რი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, შე­საძ­ლებ­ლო­ბი­სა­მებრ, ბრუნ­დე­ბოდ­ნენ და ჭამ­დნენ.ფრთხილად!
ძაღ­ლე­ბი ცხო­ვე­ლის სო­რო­ში შე­სას­ვლელს ზოგ­ჯერ თხრით აფარ­თო­ე­ბენ, ამი­ტომ შე­იძ­ლე­ბა შიგ­ნით ჩაც­ვივ­დნენ ან ჩაძ­ვრო­მის დროს გა­ი­ჭე­დონ.
ტეგები
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?